Tuesday, December 30, 2008

Ma’al Hijrah 1430

Selamat Menyambut Ma’al Hijrah 1430.

Kejayaan dan kegemilangan umat Islam memerlukan penghijrahan sikap yang lebih positif dan proaktif dalam menghadapi pelbagai cabaran yang mendatang.

1 comment:

materials said...

A friend told me this place I have been looking for, I come, it turned out, I have not disappointed, good Blog!
runescape money