Sunday, June 12, 2011

MELATIH WARTAWAN TV3 -Ep 02


Setiap Sabtu antara 17 Julai 2010 hingga 7 Ogos 2o10 sekali lagi aku berada di TV3 untuk melatih para wartawan & penerbit Primeworks. Ini adalah kursus kedua yang dikendalikan kepada kakitangan TV3.
Kursus itu dijalankan selama empat minggu dengan peruntukan masa 4 jam seminggu.
Kandungan kursus yang berasaskan refresher course ini berkisar kepada aspek penerbitan seperti penulisan skrip, tatabahasa visual, penyuntingan, stail television, stand-upper, suara latar serta teknik wawancara berita & program bualbicara.
Antara mereka yang mengikuti kursus 16 jam itu ialah kakitangan Bahagian Majalah & Dokumentari Primeworks seperti Abdul Halim Sulaiman, Mohd Fadly Khamis, Sanizar Ayin, Johari Abu Bakar, Harris Mohd Farok Alex, Nor Hidayah Fadzil, Hazlin Hussain(Hos 999), Norzahan Abdul Rashid, Norasliza Norasikin, Siti Hasfizza Sab Jahan (Hos WHI), Hazrena Mohamed Kassim -Hos WHI, Sabariah Sidek -TV9 & Engku Eza Norazmin Ntv7.

Lihat juga blog sebelum ini mengenai Latihan Kakitangan TV3- Ep. 01.

No comments: