Wednesday, July 1, 2009

DOKO HARI CUTI

Dalam keghairahan media elektronik di Malaysia menghasilkan rancangan tempatan, satu bidang yang secara sedar atau tidak diabaikan ialah rencana-rencana dokumentari mengenai Hari Kelepasan Cuti Umum di Malaysia.

Untuk itu, menerusi Paulmod Corporation, kami menerbitkan rancangan serupa itu untuk siaran di TV3 di sekitar awal 90an. Program sebegini dianggap penting kerana pendekatan Ehwal Semasa ini dirasakan perlu bagi memberi penjelasan khususnya mengenai Hari-Hari Kebesaran Islam yang lazimnya menjadi Hari Cuti Umum di Malaysia.

Rancangan bercorak ehwal semasa dengan teknik adunan visual serta wawancara dengan tokoh-tokoh tertentu digunapakai untuk memperkatakan hari kelepasan yang dibincangkan.

Antara rancangan yang dibuat termasuklah mengenai falsafah Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji, Awal Muharam, dan MauludulRasul.

Penerbitan rancangan seperti ini berhasrat memberi maklumat kepada penonton mengenai hari-hari cuti yang dirayakan. Ia memberi peluang kepada orangramai dari pelbagai keturunan, kepercayaan dan agama memahami falsafah dan konsep mengenai Perayaan Islam berkenaan.

Dengan pemaparan mengenai hari-hari cuti umum ini adalah diharapkan ia akan memberi peluang kepada rakyat Malaysia memahami sistem budaya antara satu sama lain. Ini diperlukan dalam amalan sebuah negara majmuk yang mempunyai penduduk pelbagai kaum yang mempunyak latarbelakang budaya yang berbeda-beda.

Pada ketika ini, menjadi satu kelaziman apabila muncul hari perayaan berteras perayaan seperti hari Raya Aidilfitri misalnya semua stesen TV berlumba-lumba menyediakan program Hari Raya yang rata-rata hanya berteras hiburan dan tidak langsung menyentuh apakah ertikata Aidilfitri itu sebenarya.

Ia juga berlaku ketika perayaan lain seperti hari Raya China, Deepavali dan Krismas. Apakah pada tahun ini - ia akan berubah - sejajar dengan Gagasan 1 Malaysia. Sama-samalah kita perhatikan.

No comments: