Friday, July 24, 2009

HARTA INTELEK

MEMORI AKU DAN LAGU adalah sebuah program pilot berkonsepkan hiburan yang menampilkan persembahan yang menggabungkan drama dan lagu. Mesej drama berunsur nasihat dan teladan dipaparkan dengan iringan lagu yang bersesuaian.
Matlamat program ini adalah untuk berhibur sambil menyalurkan mesej yang bermanfaat kepada penonton.
Drama durasi siaran 30 minit ini berkisar mengenai kehidupan masyarakat sebagai tunjang rancangan, dilakonkan oleh pelakon lama dan baru. Lagu diperolehi dengan izin syraikat rakaman utuk diterbitkan bagi memperkukuh mutu persembahan drama berkenaan. Sambutan syarikat rakaman turut mengalakkan. Persembahan drama dan lagu akan seimbang supaya matlamat untuk menyampaikan mesej dan pengajaran dapat diolah secara berkesan.
Rancangan ini sesuai dan seronok ditonton kerana ia menampilkan cerita, lagu dan mesej yang bertujuan mempunyai unsur pendidikan dan pengajaran secara tidak formal. Rancangan mempunyai potensi tontonan dan tajaan khususnya dari syarikat rakaman, bersesuaian dengan slot tayangannya.
Namun selepas dijaja kepada beberapa stesen TV, tidak ada yang berminat untuk memberikan kami peluang menerbitkannya. Untuk tidak membazir kerana kos penerbitannya telahpun dikeluarkan, maka program pilot Memori Aku dan Lagu di sunting semula untuk diubahsuai dan digunapakai dalam program Neraca – Kisah Benar yang disiarkan di TV3.
Namun, apa yang diangggap menarik, terdapat juga program seperti ini yang kemudiannya disiarkan di salah sebuah stesen tv di negara ini.
Namun perkara seperti in pasti akan terus berlaku kerana dunia kreatif semasa tidak memberi penekanan terhadap pentingnya hak harta intelek-intellectual property - sedangkan kita sudahpun ada Perbadanan Harta Intelek Malaysia yang ditubuhkan sejak 1962 dengan nama Pejabat Cap Dagangan dan Jaminhak.

No comments: