Sunday, April 8, 2012

DAKAP MEDIA BARU, ATAU KITA KETINGGALANakap media baru, atau kita ketinggalan - PM

Dakap media baru, atau kita ketinggalan
Ucapan Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun  Razak Perdana Menteri Malaysia pada Malam Wartawan Malaysia 2012 di Royale Chulan, Kuala Lumpur pada 30 Mac 2012.
Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan rahmatnya dapat kita semua bersama-sama pada malam ini bagi menjayakan Malam Wartawan Malaysia 2012 yang diadakan khusus untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI PETRONAS 2011...LAGI...
>>>>>>>>>>>>>
CATATAN PK
Sekadar maklumat.


No comments: