Thursday, November 25, 2010

REVOLUSI DIGITAL & PENGURUSAN MEDIA

Revolusi Digital memberi kesan langsung dan tidak langsung kepada pengurusan penerbitan media di seluruh dunia. Apakah kesanya revolusi digital ini - sama ada ia positif atau sebaliknya. Apakah kehadiran Facebook,Google, Twitter menjejas atau memantapkan operasi organisasi media di seluruh dunia.

Alan Rusbridger, Ketua Editor The Guardian, mengupas perkara ini di dalam Syarahan Khasnya bertajuk The Splintering of the Fourth Estate di Andrew Olle Media Lecture di Sydney , Jumaat lalu.

Ikuti petikan ucapannya di sini .....The Splintering of the Fourth Estate.

No comments: